Źródło Żywiec

Kationy
wapniowy Ca 40,08 mg/dm
sodowy Na 19,33 mg/dm
potasowy K 1,91 mg/ dm

 

Aniony
wodorowęglanowy HCO3 179,40 mg/ dm
siarczanowy SO 33,95 mg/dm
chlorkowy CL 10,60 mg/dm