Źródło Beskidu

Kationy
wapniowy 36,07 mg/dm3

magnezowy 7,29 mg/dm3

sodowy 7,78 mg/dm3

potasowy 2,7 mg/dm 3

azotanowy 15,05 mg/dm3

 

 

Aniony

fluorkowy 0,08 mg/dm3

wodorowęglanowy 96,2 mg/dm3
chlorkowy 12,05 mg/dm3

siarczanowy 27,98 mg/dm3